Lekarze
Lekarze i Konsultanci
Centrum Medycznego Arka


Neonatologia:
Prof. Dr n.med. Ewa Helwich . . Pediatra Neonatolog
dr Krystyna Polak .(Kierownik CM ARKA) . . Pediatra Neonatolog - Specjalista II stopnia
dr Ewa Wieczorek . . Pediatra Neonatolog - Specjalista II stopnia
dr n. med. Katarzyna Nowicka . . Pediatra Neonatolog - Specjalista II stopnia
dr n. med. Krystyna Bober . . Pediatra - Neonatolog - Specjalista II stopnia
dr Marzanna Zachara . . Pediatra - Neonatolog - Specjalista II stopnia
dr n. med. Kamil K. Hozyasz . . Pediatra - Gastrolog - Specjalista II stopnia
.
Onkologia Dziecięca:
dr n.med.Andrzej Szafrański . . Specjalista chirurg onkolog
.
Neurologia Dziecięca:
dr n.med.Tomasz Mazurczak . . Pediatra - Specjalista II Neurologii Dziecięcej
dr Iwona Terczyńska . . Pediatra - Specjalista II Neurologii Dziecięcej, licencja EEG
.
Kardiologia Dziecięca:
dr n.med.Ewa Zacharska-Kokot . . Kardiolog dziecięcy, echokardiografia dziecka, echokardiografia płodu
dr n.med.Wojciech Mądry . . Kardiolog dziecięcy, echokardiografia dziecka
dr n.med.Piotr Perdeus . . Kardiolog, specjalista pediatra, echokardiografia dziecka
.
Ortopedia Dziecięca:
dr n.med.Andrzej Sionek . . Chirurg Ortopeda Traumatolog - Specjalista II stopnia
dr n.med.Krzysztof Kłoszewski . . Chirurg Ortopeda - Specjalista II stopnia
.
Chirurgia Dziecięca (konsultacje):
dr n.med.Włodzimierz B. Piwowar . . Chirurg dziecięcy
dr Maria B.Boczar . . Chirurg dziecięcy
.
Okulistyka Dziecięca:
dr n.med.Małgorzata Seroczyńska . . Specjalista Chorób Oczu - Specjalista II stopnia
dr Beata Kaszyńska . . Specjalista Chorób Oczu - Specjalista II stopnia
.
Endokrynologia Dziecięca:
dr Beata Staroszczyk . . Endokrynolog, Specjalista Pediatra
.
Laryngologia Dziecięca:
dr n.med.Ewa Nowakowska Szyrwińska . . Otolaryngolog Dziecięcy - Specjalista II stopnia
.
Dermatologia Dziecięca:
dr Grażyna Nieżurawska . . Dermatolog Pediatra - Specjalista II stopnia
dr Beata Kosiorek-Nalewajek . . Dermatolog Pediatra - Specjalista II stopnia
.
USG Dziecięce:
dr n.med.Anna Romaniuk-Doroszewska . . Specjalista Radiognostyki
.
Psychologia Dziecięca:
mgr Bożena Janiszewska . . Psycholog Dziecięcy
.
Rehabilitacja Dziecięca:
mgr Artur Bartochowski . . Specjalista Rehabilitant Ruchu
.
Nefrologia Dziecięca:
- moczenie dzienne i nocne
- częstomocz
- nawracające zakażenie układu moczowego
- kamica układu moczowego
- torbiele nerek
- krwinkomocz
doc.dr hab.n.med. Bożena Eberdt-Gołąbek . . Specjalista chorób dzieci
.
Alergologia:
dr n. med. Maria Bielecka-Zylbersztejn . . Alergolog pediatra - Specjalista II stopnia, specjalista chorób płuc
dr Anna Grad . . Alergolog pediatra - Specjalista II stopnia
.